Behandlingar

Ingen förbättring – ingen behandlingskostnad!

Vid Medical-Clinical Qigong-behandlingar fokuserar Master SOJ sitt eget vitala Qi till dina specifika akupunkturpunkter och energikanaler för att sätta igång en läkande process. Vitalt Qi från en tränad Master är stark nog att balansera yin och yang, förbättra mottagarens eget Qi samt funktionen av både ämnesomsättning och immunsystem.

Du måste själv hjälpa till för att bli bra och kunna hålla dig frisk. Om du följer ordinationerna till punkt och pricka och ändå inte blir bättre eller bra betalar du ingenting.

Bilderna ovan, tagna med värmekamera,  visar en strokepatient före och efter behandling med Clinical Qigong. Till vänster visar den blå färgen den dåliga blodcirkulationen före påbörjad behandling och till höger syns den ökade cirkulationen efter intensiv Qigong-behandling.