Medical-Clinical Qigong

behandling utan syntetiska mediciner

Behandling med Medical-Clinical Qigong har visat sig effektiv när det gäller att förbättra kroppens bioligiska och fysiska tillstånd. Troget utövande av och behandling med Medical-Clinical Qigong ger ökad energi, bättre hälsa och ett längre liv. En av fördelarna med den naturliga läkekonsten Medical-Clinical Qigong är friheten från bruket av syntetiska mediciner.

“Medical-Clinical Qigong har bidragit till att bota många kroniska tillstånd och ‘obotliga’ sjukdomar.”

LÄS MER