Medical-Clinical Qigong

En kort introduktion till Medical-Clinical Qigong

Qigong är ett kinesiskt ord som kan översättas till ‘energiträning’. Qi är det kinesiska ordet för ‘livgivande energi’ och Gong betyder ‘träning’ eller ‘arbete’.

Qi är universums livskraft som finns i allt levande. Då denna energi flödar genom våra kroppar formar den ett nätverk som förenar våra organ och bildar en enhet. Qi håller blodet cirkulerande, det värmer kroppen och bekämpar sjukdomar. Qi kan betraktas som varje individs direkta koppling till universum.

Kinesiska forskare har gjort långtgående experiment på effekterna av livskraften, Qi. Moderna kinesiska tester har bland annat visat att Qi innehåller ljus, har magnetisk och elektrisk styrka samt producerar både micromagnetiska och elektromagnetiska vågor.

När människan är frisk cirkulerar Qi mjukt och bildar en harmoni mellan den fysiska, känslomässiga och andliga aspekten hos individen. Disharmoni och sjukdom är ett resultat av att flödet av Qi är blockerat eller stört. Medical Qigong får Qi att cirkulera mjukt och harmoniskt. Sådan behandling har visat sig effektiv när det gäller att förbättra kroppens biologiska och fysiska tillstånd.

Organuret
Organuret

Vid Clinical Qigong-behandlingar kan Mastern fokusera sitt eget vitala Qi till patientens specifika akupunkturpunkter och energikanaler för att sätta igång en läkande process. Vitalt Qi från en tränad Master är starkt nog att balansera yin och yang, förbättra mottagarens eget Qi samt funktionen av både ämnesomsättning och immunsystem.

En av fördelarna med den naturliga läkekonsten Medical-Clinical Qigong är friheten från bruket av syntetiska mediciner. Det innebär att du slipper de biverkningar som är vanliga vid bruk av kemiska mediciner.

“Medical-Clinical Qigong har bidragit till att bota många kroniska tillstånd och ‘obotliga’ sjukdomar.”

 

Idag betraktas Medical-Clinical Qigong både som en social och naturlig vetenskap. I Kina har många av universiteten utbildning och forskning i ämnet. Man vet att troget utövande av och behandling med Medical-Clinical Qigong ger ökad energi, bättre hälsa och ett längre liv.

Singularitet
Singularitet

Från början var Qigong en del av den traditionella kinesiska medicinen (TCM). I den ingår också moxa, akupunktur och örtterapi. Det är sagt om Qigong att den är en av de bäst bevarade hemligheterna i Kina fram till 1980. Och så långt fram som till 1950-talet (revolutionen) fick en Master endast lära upp en enda elev i nästa generation. Avslöjade han kunskapen till utomstående medförde det dödsstraff.

Om du vill lära dig Qigong på rätt sätt, måste du lära dig av en vältränad och seriös Qigong Master. Du kan då vara säker på att du lär dig på rätt sätt, samtidigt som du får ta del av hans energi och erfarenhet.

YinoYang
Yin & Yang i de åtta trigrammen

En seriös Qigong Master har tränat och behandlat människor och deras problem under många år. Han är dessutom väl bevandrad i traditionell kinesisk medicin och han kan ge dig svar på dina personliga frågor och problem.

Med termen Medical-Clinical Qigong, som är en speciell gren av Qigong, menas när patienten blir behandlad av en Master, fått speciella övningsprogram eller direkt guidning. Han kan Qi, förstår Qi och har Qi. Utan Qi ingen Medical-Clinical Qigong!