Behandlingsgaranti

Ingen förbättring – ingen behandlingskostnad!

Jag tar inte betalt för att du är sjuk utan endast om jag kan medverka till att du blir frisk.

Om du följer rekommendationerna gällande mat, rörelse, motion och eventuella vitamin- och mineraltillskott till punkt och pricka och ändå inte blir bättre gäller behandlingsgarantin.